Bói kiều

Bói Kiều là tham khảo ý kiến cụ Nguyễn Du, ni sư Giác Duyên và đạo cô Tam Hợp về tình trạng hiện tại của mình và để biết tu tập tiếp xử cách nào cho có hạnh phúc và thành công trong năm tới. Bói Kiều là một nét văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt. Truyện Kiều trở thành một sách bói vì trong đó chứa đựng số phận của con người. Sở dĩ truyện Kiều trở thành một sách bói không chỉ bởi sự linh nghiệm của mỗi lần gieo quẻ mà trong đó còn chứa đựng số phận của con người. Những đoạn đời nghềnh, thác mà nàng Thúy Kiều được Nguyễn Du mô tả trong 3254 câu thơ lục bát ấy, nếu soi vào cuộc đời của mỗi người, thử hỏi có ai không ít nhiều gặp phải.

Đạo lý của việc bói Kiều là: Quẻ bói có thể soi cho ta thấy tương lai có thể xảy ra như thế nào hoặc quẻ bói không phải là một cái gì tiền định bất biến và không thể thay đổi mà chỉ là lời cảnh báo để ta suy nghĩ và xét lại những gì đã làm và sắp sửa làm. Mỗi quẻ bói Kiều có giá trị trong một năm và mỗi việc cũng chỉ được xem một lần. Bói Kiều chỉ nên thực hiện khi còn hoang mang, hoài nghi, chưa quyết đinh về một việc, vấn đề gì đó. 

Thành tâm khấn nguyện điều muốn hỏi và nhấn vào nút Xem quẻ

  • Chồng Kim vợ Kim, Thì ăn ở nhau sanh đẻ bất lợi, hay cãi lẩy, có khi phải lìa nhau, trừ khi đúng vào quẻ “Lưỡng Kim, Kim Khuyết”, hoặc Lưỡng Kim thành khí

  • Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc lành dữ. 

  • Trên bàn tay bạn mà có gò Kim tinh nổi cao thì cho thấy bạn là người thế lực dồi dào, giàu sức sống. Khá tự tin về thể lực. Tính tình hồn hậu, là người ôn hòa nhưng đôi khi lại khá cương nghị.

  • Người có các đường chỉ tay rõ ràng, ít bị các đường chỉ nhỏ cắt ngang là mẫu người một khi yêu sẽ rất chung thủy, không hay vòng vo lung tung. 

  • Khi xem tuổi vợ chồng thì phải lựa Thiên Can của tuổi trai coi xuống 12 Địa Chi của tuổi gái, như hợp thì đặng hòa thuận suốt đời và sanh con cũng mạnh khỏe, thông mình hay là ít bịnh tật.